CÉLOK ÉS PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK
Cél: Szociális partnerekből, érdekképviseleti szervezetekből és munkaerőpiaci szervezetekből álló bilaterális hálózat, mint stratégiai döntéseket, szakmaiságot és gyakorlati jelleget stb. biztosító projektkeret kialakítása.
 • Határon átnyúló és közös érdekeken alapuló közvetlen kapcsolatépítés, együttműködés és ismeretátadás erősítése
 • Rivalizálás helyett együttműködés: a közös munkaerőpiac, valamint a közös problémák, kihívások tudatának erősítése
 • Bilaterális szakértők és multiplikátorok bevonása további kezdeményezések integrálása és a hálózat szakmai kiszélesítése céljából.

Cél: Foglalkozások és szakképesítések határon átnyúló összehasonlítását leegyszerüsítő kétnyelvű internet – platform kiépítése
 • Információk: a kétoldalú szakképzési egyezményekről, a képzési rendszerekről, a kollektív szerződésbeli besorolásokról, segítő linkekről, hasznos publikációkról, fontos címekről/ információsirodákról/ tanácsadó központokról.
 • Más projektekkel való együttműködés, mint a „Bécs-Pozsony Régióközi Foglalkoztatási Kezdeményezés” (projektgazda waff) és az „Osztrák-Cseh Szakértői Akadémia” (projektgazda L&R Szociális Kutató Intézet) biztosítja az internet – platform (Csehországgal és Szlovákiával) négy országra való kiszélesítését

150, a határon átnyúló munkaerőpiacon fontos szakma és a hátterüket képező szakképzettségek tölthetők le a www.jobtour.eu honlapról.Határon átnyúló munkaközvetítés
Cél: A határon átnyúló munkaközvetítés, valamint a munkaügyi szervezetek és szociális partnerek határon átnyúló együttműködésének optimálása.
 • Határon átnyúló direkt közvetítés és munkaerő-toborzás nemzeti eszközeinek és regionális gyakorlatainak bemutatása, összehasonlítása és feltárása
 • Tapasztalatcsere más európai országok közötti kezdeményezésekről
 • A betöltetlen állások, az álláskeresők és az álláskeresőkre vonatkozó információk minőségi közvetítését szolgáló közös eszköztár kifejlesztése

Stratégia a szakmunkáshiány megszüntetése érdekében
Cél: Régió-specifikus stratégiák kidolgozása a szakmunkáshiány közös, (határon átnyúló) megszüntetése céljából
 • Különböző szintű, uniós, nemzeti, regionális, speciális érdekképviseleti elemzések, javaslatok és jó gyakorlati példák gyűjtése a szakmunkáshiány megszüntetése érdekében
 • Ezen koncepciók megvitatása regionális szemszögből, a térségekben felhalmozódott tudás/tapasztalat/stratégiák közreadása

Regionális munkaerőpiaci elemzések
Cél: Értékes információk az osztrák – magyar munkaerőpiac helyzetéről regionális és célcsoportspecifikus szemszögből
 • Évente feltárásra kerül a közös munkaerőpiacon bekövetkezett, projektpartnereket érintő öt legfontosabb változás („A régió 5 ismérve”)
 • A különféle régió-specifikus változások hatásainak különböző érdekképviseleti szemszögből való szembeállítása és elemzése
 • A közös munkaerőpiac alkalmi ill. igényfüggő témáinak célcsoportspecifikus minőségi részletelemzése

Információs offenzíva
Cél: A projekt megismertetése a nyilvánossággal, a célcsoportok közvetlen bevonása
 • 4 bilaterális szakmai konferencia célcsoport-specifikus információs rendezvény és/vagy vitafórum formájában a közös foglalkoztatási és gazdasági térség regionális szempontból fontos/aktuális kérdéseiről
 • A projekt keretei között elkészített jelentések, körkérdések, elemzések, konferencia – tudósítások kerülnek kiadásra, nyilvánossági munka

Home > Tevékenységek
Deutsch Magyar