KIINDULÁSI HELYZET ÉS PROJEKTCÉLOK

A „Hálózati együttműködés létrehozása a munkaerőpiacon a magyar-osztrák határon“ (NetLab) határ menti munkaerőpiaci projekt központi feladata egy aktív, határon átnyúló és közös érdekeken alapuló hálózati együttműködés létrehozása a regionális szociális partnerek, munkaerőpiaci szereplők és munkaügyi szervezetek között az osztrák-magyar határ menti térségben (Industrieviertel, Burgenland, Nyugat-Magyarország). Az együttműködés lehetővé teszi a kölcsönös tapasztalatcserét, a közös problémák tudatának kialakítását és a megoldási javaslatok, stratégiák kidolgozását (olyan kérdésekben, mint a szakmunkáshiány, a szakképesítések összehasonlíthatósága, a határon átnyúló közvetítés, stb.) annak érdekében, hogy közösen és gyorsan lehessen reagálni a határ menti foglalkoztatási térség változásaira és kihívásaira.

A projekt célja, hogy a szociális partnerek, érdekképviseletek és munkaügyi hivatalokat egy bilateraális hálózatban egysítse, ami a projekt alapját képezi a stratégiai döntések, szakmai inputok, a gyakorlatias szempontot elősegítse

  • Megerősítse a közvetlen kapcsolatok és együttműködések kialakítását és a tudás átadását
  • Együttműködés, egymással versenyzés helyett: A közös munkaerőpiac valamint  a közös problémák tudatának erősítése,
  • További bilaterális szakértők és multiplikátorok  bevonása a további megközelítésék integrálása és szakmai hálózatbővítés
  • Egy online oldal létrehozása a foglalkozások határon átnyúló összehasonlításr
     
A projekt tájékoztató füzete itt tölthetö le.
 

Home > NetLab projekt
Deutsch Magyar